Sensasjonelle høyteknologiske Behandlinger

Innovative, høyteknologiske behandlinger som fører til at kroppen finner tilbake til sin naturlige balanse.

Dette innebærer å regulere betennelser, redusere smerter, rehabilitere og tilføre oksygen, og forbedre opptak av næring til cellene og aktivisere avgiftnings prosesser.I tillegg til dette kan Health Optimizings behandlinger hjelpe til med å balansere tarmbakteriene ved å fjerne kroniske virus og mikroorganismer.

Raske løsninger

Våre selvregulerende behandlinger gjør at kroppen kan takle helseutfordringer på en rask og effektiv måte. Vi har for eksempel en behandlingsmetode som kan stimulere kroppen til å hele seg selv tre ganger raskere enn normalt. For eksempel ved benbrudd, revne leddbånd og såre muskler.

Ved å utnytte høyteknologiske behandlinger fra hele verden, kan vi tilby en omfattende tilnærming til å finne ut av de grunnleggende årsakene til helseproblemene dine. Behandlingsprotokollene våre er ikke basert på tradisjonelle diagnoser. Mennesker med samme diagnose vil alltid ha en kombinasjon av forskjellige årsaker som fører til helseproblemene deres. Det er disse årsakene man må finne for å kunne overvinne problemene.

Trykk under for å lese artikkelen eller laste ned PDF filen her

LES ARTIKKELEN

Health Optimizing sine klinikker benytter seg av de mest avanserte teknologier for å behandle de faktorene som er identifisert gjennom våre omfattende vurderinger. Denne prosessen gjenkjenner de underliggende faktorene og grunnene til hvorfor helseplagene utviklet seg i første omgang. Det er nødvendig å finne alle de grunnleggende årsakene for å kunne løse problemene. Vi ser også etter de sekundære og indirekte forverrende faktorer for å oppnå det raskeste og beste resultatet som mulig.Når én eller flere grunner er relatert til livsstil, vil vi gi råd om hvilke forandringer som er nødvendige.Ved å benytte oss av en kombinasjon av flere høyteknologiske metoder, vil vi på beste måte kunne finne en løsning til de forskjellige grunnene.

Ved bruk av høyteknologiske metoder fra hele verden, bruker vi en altomfattende tilnærming til å finne grunnen til at helseproblemene oppstod. Våre behandlingsmetoder er ikke basert på tradisjonell diagnostisering. Mennesker med samme diagnose har alltid en kombinasjon av forskjellige årsaksfaktorer som må bli funnet for å kunne overkomme helseproblemene.Vi løser spesifikke utløsende faktorer ved å bruke forskjellige moderne metoder som enda ikke blir brukt ved andre klinikker. Selv om noen av våre individuelle teknologier finnes i andre klinikker, er det bare Health Optimizing sine klinikker som har den fullstendige kombinasjonen av teknologi og metodikk. Ved å kombinere disse vil man oppnå et langt bedre resultat enn ved bruk av metoder hver for seg. Disse unike teknologiene vi har samt våre spesialutdannede leger og terapeuter, vil forsikre at vi kan tilby helsetjenester langt utover de som tilbys av andre klinikker. Vi har imidlertid valgt å ikke tilby det som tilbys på konvensjonelle klinikker, men det man får hos oss er et supplement til vanlige undersøkelser. Tatt i betraktning at halvparten av befolkningen har eller vil få kroniske sykdommer som den ordinære helsetjeneste ikke kan diagnostisere , er våre omfattende høyteknologiske tjenester svært etterspurt.

Etter å ha lokalisert de grunnleggende faktorene til helseutfordringene på best mulig måte, stimulerer vi de iboende selvregulerende mekanismene til å gjøre en best mulig innsats for å løse problemene. Det iboende selvregulerende systemet skal takle problemene når de først utviklet seg, men likevel utvikler helseproblemer seg når summen av underliggende årsaker, triggerfaktorer og skjerpende faktorer er større enn den iboende kapasiteten til å håndtere dem. Deretter utvikles en tilpasning til problemene, og gjennom denne tilpasningen slutter de indre mekanismene å fungere på en god måte. Å løse problemets grunnleggende faktorere vil da vanligvis ikke lenger være nok, fordi kroppen har vendt seg til sin nye tillstand og tilpasset seg. Vi har en banebrytende teknologi som kan stimulere de spesifikke iboende mekanismene som er nødvendige for å løse helseutfordringer, ved å bruke signaler som er bioidentiske med dem hjernen bruker for å stimulere de samme mekanismene før utfordringene har tilpasset seg. Så lenge årsaksfaktorene er tilstrekkelig håndtert og lokalisert , skaper denne behandlingen ofte bemerkelsesverdige resultater. Derfor bruker vi denne teknologien som den siste delen av standard helse optimaliserende behandling.

Når utfordringene er komplekse og allerede sterkt manifestert i kroppen, er det vanligvis nødvendig å repetere sekvensen for å på nytt adressere årsakssammenheng og deretter stimulere de iboende selvregulerende mekanismene på nytt.Det endelige målet med behandlingen er å hjelpe og stimulere kroppens egne mekanismer til å fullt ut skape og opprettholde god homeostase og helse
for den enkelte person.

Teknologiene vi bruker er de nyeste og mest avanserte instrumenter fra hele verden. Her er to av behandlings teknologiene som brukes i alle Health Optimizing sine klinikker, i tillegg til vurderings teknologiene:
• Healt Optimizing celle regulering; en teknologi som stimulerer utveksling av natrium- og kaliumioner
og dermed oppregulerer mitokondriell aktivitet. Dette forbedrer den cellefunksjonen og energien. Teknologien inneholder også programmer laget for å forbedre mikrosirkulasjonen og andre grunnleggende helsefaktorer som ligger til grunne. Denne teknologien kan også kjøpes eller leies for hjemmebruk om ønskelig.
• Teknologien som er nevnt over,er den som spesifikt stimulerer de iboende selvregulerende mekanismene til fullt ut skape og opprettholde god helse. Den hjelper kroppen til å takle utfordringene mer effektivt og å komme ut av tilpasnings modusen kroppen allerede er i, der problemer blir ignorert.
• Her er eksempler på behandlings teknologier som alle regionale Health Optimizing klinikker og Royal Retreat klinikker har, men som vanligvis ikke er tilgjengelige i lokale, ordinære klinikker:
• Celle-volt lade maskin som kan øke cellespenningen i et lokalt vev til det ideelle -90mv og som retter de dielektriske egenskapene til cellemembranene. Dette gjør det mulig for cellene å utveksle ioner på en riktig måte, noe som gir umiddelbare resultater i cellens funksjoner,samt reduksjon av betennelse og stimulering av restitusjons- / reparasjonsprosesser.
• Nitric Oxide gass maskin som øker nitrogenoksid nivået i løpet av få minutter og dermed løser den viktigste faktoren for hjerte- og karsykdommer.Dette i følge Nobelprisen i medisin fra 1989. Dette er også en viktig maskin som vi har i vårt system for å stimulere til helbredelse av diabetesrelatert sår.
• Puls drevet plasma-lysteknologi som ødelegger mikroorganismer gjennom en resonanseffekt med molekylære bevegelser av spesifikke mikroorganismer målt ved molekylær spektroskopi.
• To kombinerte teknologier for stimulering av underbevissthetens prosesser, nevrotransmittere, aktivitet i forskjellige deler av hjernen, og regulering av hjernebølger. Brukt i psykologiske og psykosomatiske behandlinger av våre psykologer.
• En teknologi skapt for å stimulere dendrittaktiviteten i hjernen, og dermed muliggjøre bedre prosessering av informasjon, samt forbedre mange andre hjernefunksjoner.
• En teknologi som kan gi hjernen informasjon om hvordan molekylær bevegelse og celleinformasjon skal være, basert på et stort antall referansemålinger av vevsprøver med molekylær spektroskopi.
• Flere teknologier for lokal stimulering av skade / naturlig heling av sår, som i riktig kombinasjon gir potensiale til å fremskynde helingsprosessen hele tre ganger. Potensielt også fremskynde helings prosessen av gamle sår/skader.
• Flere teknologier for justeringer av skjevheter i skjelett, frigjøring av belastede og vonde muskler og regulering av nervesystemet, som i denne kombinasjonen gir potensialet til å løse mange utfordringer.
• Unike biokjemiske tester, utført av store og vel rennomerte laboratorier over hele verden, for å måle biokjemiske faktorer som ennå ikke er tilgjengelige for måling gjennom det konvensjonelle helsevesenet.

Vi vil alltid belage oss på å bruke den beste kombinasjonen av våre metoder og teknologier for å fikse de spesifikke faktorene vi finner. Vi har et vell av erfaring med hvilken kombinasjon av behandlinger som gir raskest og best resultat. Health Optimization-klinikkene viser at kroniske og uhelbredelige sykdommer ofte kan løses ved hjelp av menneskers iboende selvregulerende mekanismer ved hjelp av den rette kombinasjonen av høyteknologiske behandlinger og livsstilscoaching. Hvis du har en sykdom eller plage og lurer på hvordan vi kan hjelpe deg, kan du kontakte klinikken du ønsker å besøke. Etter at den første vurderingen er unnagjort, kan du forvente deg mange flere svar, så alternativt kan du bestille en vurdering og deretter få informasjon om hvordan vi på Health Optimizing kan hjelpe deg!

ØNSKER DU Å FINNE DE UNDERLIGGENDE GRUNNENE TIL SYMPTOMENE I SYKDOMSBILDET DITT OG ELIMINERE DEM?

TA KONTAKT MED OSS SÅ FINNER VI UT HVORDAN VI KAN HJELPE DEG

© Copyright Health Optimizing