Topp moderne undersøkelser i sanntid

Ved bruk av banebrytende teknologier viser vi deg hva som foregår i kroppen din, dyptgående og i sanntid. Vi er i stand til å se et mer utfyllende og enda mer presist bilde av din helse og dine helseutfordringer.

Altomfattende teknologibaserte undersøkelser er kjernen i Health Optimizing- konseptet: Finn det som ikke fungerer som det skal, og så finn ut hvorfor.

Helseproblemer forårsakes vanligvis av en kombinasjon av faktorer som ikke kan løses fullstendig uten at alle de primære og flesteparten av de sekundære underliggende faktorene er avdekket og løst

Health Optimizing- klinikker analyserer:

  • Underliggende faktorer som gjør det mulig for et helseproblem å utvikle seg
  • Utløsende faktorer som setter i gang utviklingen av et problem;
  • Og forstyrrende faktorer som gjør problemet verre.

Klikk under for å lese hele artikkelen eller laste den ned som PDF- fil her

LES ARTIKKELEN

Altomfattende teknologibaserte undersøkelser er kjernen i Health Optimizings konsept: Finn ut hva som ikke fungerer som det skal, og så finn ut hvorfor.

Helseproblemer forårsakes vanligvis av en kombinasjon av faktorer som ikke kan løses fullstendig uten at alle de primære og flesteparten av de sekundære utløsende faktorene er avdekket og løst.

Health Optimizing- klinikker vurderer:
• Underliggende utløsende faktorer som gjør det mulig for et helseproblem å utvikle seg.
• Triggerfaktorer som setter i gang utviklingen av et problem;
• Og forstyrrende faktorer som gjøre problemet verre.

Vår grunnleggende undersøkelse er en omfattende analyse av de viktigste helsefaktorene. Det kombinerer nok parametre til å kartlegge homeostasen og er mye mer omfattende enn det som gjøres på andre klinikker. Den grunnleggende undersøkelsen utføres med 8 forskjellige teknologier innlemmet i 2 apparater. I tillegg til det enorme antallet av parametre som blir målt direkte, blir enda flere faktorer kalkulert fra opplysninger som samles i de forskjellige undersøkelsesmetodene.

Et viktig utgangspunkt for å løse helseproblemer er å teste hvordan de grunnleggende prosessene til den menneskelige organismen fungerer. Vi kan deretter fortsette å finne ut hva som må testes videre ved bruk av andre metoder som avdekker de underliggende årsaksfaktorene. Summen av disse testene gir løsningen på hvilken kombinasjon av behandlinger som er nødvendig for å oppnå bedre fysiologisk balanse, og forbedre de funksjonelle selvregulerende mekanismene.

Ved å gjøre det mulig å finne underliggende årsaksfaktorer for helseutfordringer, er vurderingen også et grunnleggende
forebyggingsverktøy, ettersom det gir veiledning til hvilke livsstilsendringer som er mest nødvendige for å forhindre helseproblemer.
I tillegg gir den en mulighet til å spore effekten av behandlinger og livsstilsendringer gjennom visuelle grafer.

Som en del av den grunnleggende vurderingen blir mange potensielle årsaksfaktorer testet på cellenivå ved hjelp av en enestående, topp moderne teknologi. Målingene er i samsvar med en database med hundretusener av vevsprøver analysert med molekylært spektroskop.

Følgende liste er en beskrivelse av noen av hovedparametrene som er inkludert i den grunnleggende vurderingen.

• EKG & HRV (hjertefrekvensvariabilitet) for hjertefunksjon
• HRV for sympatiske og parasympatiske reguleringer
• Puls- bølge- analyse for funksjon av karene.
• Oximetertest for SpO2, VO2,DO2
• Bio- impedanse for fettprosent og intra- og ekstracelluære væskebalanse
• Phase angle måler spenningen over celleveggen, celle- permeabiliteten og cellevitaliteten,
• EIS (Electro Interstitial Scan) for celleaktivitet, cellenes stoffskifte og organenes funksjon
• EIS for vevets pH og interstitielle faktorer
• Spektroskoptest av vevets belatsning og faktorer på cellenivå
• Spektroskop- test av mikroorganismer, kvikksølv og mer
• EIS+ spektroskop for test av lokal og systemisk betennelse
• Evaluering av risiko for kardiovaskulære problemer ved statistikk
• Full evaluering av det autonome nervesystemet
• Evaluering av signifikante faktorer i forhold til sukkerstoffskiftet
• Statistisk risiko- evaluering av flere vanlige helsefaktorer
• Differensiering mellom årsaker og effekter/ kompensasjoner
• Evaluering av flere av kroppens systemer ved hjelp av kryssmetode homeostase
• Oppfølging med grafer som viser utviklingen mellom testene som har blitt gjort.

En enestående teknologi for stemmeanalyse brukes til å teste psykosomatiske, psykiske, emosjonelle og personlighetsproblemer.

Den måler alle kjente tilnærmingene for å analysere avvik av stemmen, som tonesekvenser, vibrasjoner, harmonier etc.

HD Medisinsk Termografi brukes til å vurdere betennelse, for eksempel under en tann, i muskler og ledd, etc. Denne ikke-inngripende metoden er ideell for umiddelbar vurdering av en rekke helseutfordringer som for eksempel tidlig screening av brystkreft. Health Optimizing bruker den samme High Definition Medisinsk Termografi som brukes på de beste sykehusene. De fleste klinikker har også «organoverleggsteknologi», som gir mulighet for profesjonelle og visuelt omfattende rapporter.

Dynamisk termografi brukes for videre vurdering av tilleggsfaktorer. Ved å teste spesifikke punkter før og etter en temperaturregulering, gir vi en mulighet til å finne ut hvorfor noe er unormalt på HD Medisinsk Termografi. Denne teknologien er også en frittstående test for å gi tilleggsinformasjon om helseproblemer ved å sammenligne spesifikke målepunkter med en referansedatabase.

For vurdering av magefunksjonen bruker vi gullstandarden: en digital pille som kontinuerlig gir målinger i sanntid via radiosignaler til et datastyrt system, svelges. Det gir nøyaktige avlesninger av pH, mengden magesyre (HCl), produksjonskapasiteten av HCl, tidspunktet for magetømming, pylorisventilens funksjon og mer. Dette er en viktig test for alle som har gastrisk tilbakeløp eller fordøyelsesproblemer.

I tillegg tilbyr vi enestående laboratorietester som ikke er tilgjengelige gjennom konvensjonelle klinikker, for eksempel urin-peptidanalyse, IgG- og IgA-matintoleransetest, fettsyreprofil, etc.

Health Optimizing spesialiserer seg på en komplett kombinasjon av høyteknologiske vurderinger for å måle nesten 20 000 viktige parametere. Hver måling er et stykke av et enormt helsepuslespill, som vi har satt sammen for å få et helhetsbilde av helsetilstanden. Først da kan vi ta kvalifiserte beslutninger om hvilken kombinasjon av behandlinger vi kan anbefale for å løse problemet, i stedet for å være begrenset til symptomdemping.

ØNSKER DU Å FINNE DE UNDERLIGGENDE GRUNNENE TIL SYMPTOMENE I SYKDOMSBILDET DITT OG ELIMINERE DEM?

KONTAKT OSS FOR Å FINNE UT HVORDAN VI KAN HJELPE DEG.

© Copyright Health Optimizing