Bestill IV-behandling

IV-behandling (intravenøs) betyr direkte innførsel til blodet via en samleåre (vene).

Ved å gi næringsstoffer på denne måten:

  1. hindres ikke tilførselen av forstyrrelser i mage eller tarm
  2. og hele mengden blir tilgjengelig for kroppen
  3. En større tilførsel kan oppnås enn ved inntak via munnen
  4. og slik kan vanskeligheter med opptak i cellene enkelt overkommes

Næringsstoffene, oftest vitaminer, blandes med vann og salter og gis som et drypp over 30-180 min. Derfor kalles det ofte vitamindrypp.

Vi kan skreddersy behandlingen til dine behov.

Alle behandlinger blir vurdert og godkjent av lege og administreres av sykepleier.

Klikk på knappen under: