Health= Helse:

[helth] Substantiv

  1. En hjørnesten i livet
  2. Grunnlaget for velvære

Optimizing= Optimalisering:

[op-tuh-mai-zing] Substantiv

  1. Gjøre det beste ut av…
  2. Skape perfekt homeostase (balanse i kroppens systemer)
  3. Hjelpe et naturlig system fungere som tiltenkt

Health Optimizing= Helseoptimalisering:

[helth op-tuh-mai- zung] Substantiv

  1. Stimulere den menneskelige organismes iboende selvregulerende mekanismer til å optimalisere helsen, ved å bruke en kombinasjon av banebrytende teknologier som kartlegger og håndterer de primære og sekundære årsaksfaktorer på fysisk, biokjemisk, energetisk, emosjonelt og livsstilsrelatert nivå.

Health Optimizing er verdens ledende konsept innenfor høyteknologisk medisin, som forandrer fremtidens medisin. Det er et altomfattende klinisk konsept, som inneholder ledende, ikke- invasive teknologier som nøyaktig kartlegger mer enn 20 000 helse- parametre for å fastslå utløsende faktorer til klienters helseutfordringer, og løser dem. Konseptet har blitt utviklet av nordmannen Thomas Aksnes, støttet av forskere verden rundt og hans eget team av leger og terapeuter. I løpet av de siste 15 årene har Health Optimizing- konseptet blitt vellykket brukt i mange klinikker verden rundt.

Health Optimizing- konseptet inkluderer en omfattende helsevurdering som kartlegger en klients helse og identifiserer kombinasjonen av utløsende faktorer ved hjelp av mer enn 30 teknologier. Hver teknologi sørger for mange brikker i puslespillet for å kartlegge en persons helsestatus. Det mest banebrytende aspektet ved metodikken vi er innehaver av, er måten vi bruker avansert teknologi til å sette sammen disse brikkene for å se det store bildet. Flere av våre teknologier blir også brukt i andre sammenhenger, men uten vår metodikk har de veldig begrensede fordeler. Vi har utviklet et konsept som kan hjelpe de fleste mennesker å oppnå optimal helse, på en måte som ikke kan oppnås ved å utnytte de individuelle teknologiene for seg, eller ved andre typer behandlinger.

IKKE MER SYMPTOMBEHANDLING!

Med livsstils- coaching rettet direkte mot de underliggende årsakene, og bruk av høyteknologiske medisinske instrumenter til å stimulere de iboende, selvregulerende mekanismene spesifikt, er klientens kropp i stand til å løse de fleste helseutfordringer raskt og effektivt.

HVA GJØR HEALTH OPTIMIZING UNIKT?

Et fullstendig nytt og altomfattende høyteknologisk medisinsk konsept som støtter kroppen i å helbrede seg selv.

22 år med forskning gjør Health Optimizing til verdens ledende innen høyteknologiske undersøkelser, behandlinger og livsstilsendringer som fremmer kroppens selvregulerende mekanismer.

Det mest omfattende konseptet, som kartlegger mer enn 20.000 helse- parametre nøyakig.

32 forskjellige undersøkelser/ behandlingsteknologier og tusenvis av egne fremgangsmåter- Health Optimizing har verdens mest omfattende og effektive evaluerings og behandlingsplatform.

Ikke mer symptombehandling! Ved hjelp av egne metodikker, er Health Optimizing nå i stand til å identifisere de virkelige underliggende årsakene og utløsende faktorer  til sykdom og hvordan løse dem.

Den seneste forskningen og teknologien: Health Optimizing er uavhengig av utstyrsprodusenter, noe som forsikrer at våre klinikker alltid har tilgang til det aller nyeste til enhver tid

Strategiske partnerskap: Health Optimizing har inngått strategiske partnerskap med de beste teknologiske produsentene som dominerer sitt område, for å videreutvikle skreddersydde teknologier for Health Optimizing

Den mest omfattende metodikken: Hver teknologi gir brikker til et stort puslespill. Vår metodikk setter brikkene sammen for å se det store bildet, og for å identifisere den rette, altomfattende løsningen.

Kontinuerlig forbedring av konseptet gjennom koordinerte interne Forsnkings- og utviklingsprosjekter (FoU) og innsamling av resultater mellom HO-klinikker og partnerskap med ledende FoU-sentre/ produsenter over hele verden.

Rask og dyptgripende innvirkning: Tilnærmingen tilbyr reelle og raske løsninger til plagede klienter, for å eliminere kvaler ved uavklarte forhold, og mulighet for ytterligere komplikasjoner

Holistiske løsninger: Det brukes helhetlige løsninger for hele mennesket, inkludert (men ikke begrenset til) sinnet, kroppen og ånden.

Evidensbasert: I tillegg til medisinske godkjenninger og studier, er bevisene innebygd i systemet av forhåndsvurderinger og ettervurderinger, ved bruk av høyteknologiske medisinske apparater som måler homeostase, helse, status og funksjon av kroppens systemer.

Løsning på de underliggende faktorene: En kombinasjon av høyteknologiske teknologier gjør det mulig å vurdere en kombinasjon av underliggende og mer direkte årsaksfaktorer, så vel som ikke-inngripende og effektiv terapi for å korrigere ubalanser.

Vi gir klienter muligheten til å gi sine iboende selvregulerende mekanismer kapasiteten og evnen til å sørge for et langt liv i naturlig tilstand av god helse.

15 års klinisk erfaring – sørget for forbedret helse for over 500 000 klienter.

Health Optimizings klinikk- konsept er bygget på Thomas Aksnes egne unike og velprøvde metodikk og filosofi: H.E.A.L.T.H.

Hippokrates helsefilosofi: Finne ut hva som overbelaster de selvregulerende mekanismene. Hippokrates lære: «Sykdommer oppstår ikke ut av det blå. De utvikler seg fra små, daglige synder mot naturen. Når nok synder har hopet seg opp, vil en sykdom plutselig vise seg».

Education= Lære klienten hva som er sunn livsstil og de nødvendige livsstilsendringer som gir mulighet til selvhealing. Opplæringen er primært basert på de faktorene som, etter undersøkelse, vil utgjøre mest forskjell.

Assessment= Evaluering av hva som ikke fungerer som det skal: Altomfattende evaluering av cellenes funksjon, organer og regulerende systemer, ved bruk av en kombinasjon av topp moderne medisinske undersøkelses- teknologier.

Lokalisering av de underliggende og utløsende faktorene, ved bruk av en kombinasjon av høyteknologiske apparater og sporadisk biokjemiske tester.

Targeting= Retter seg mot og løser de underliggende faktorene og spesifikke problemene, ved bruk av den mest effektive kombinasjonen av behandlinger, for det meste høyteknologiske.

Homeostase gjennom stimulering av kroppens egne, selvregulerende mekanismer. Stopp tilpasningsprosessen som får kroppen til å ignorere problemer ved at den over tid oppfatter dem som det normale.

© Copyright Health Optimizing